ผู้อำนวยการ
 
นายวินัย คุณวุฒิ

รองผู้อำนวยกา
นายประชุม แรงกสิกรณ์


นายสุรจิต สุขกันตะ


นายชุมพล วีระไพศาล


นายนิกูล ประทีปพิชัย


นายสมาน คชกฤษ


ผู้อำนวยการกลุ่ม
โปรแกรมบริหารจัดการ
E-office สพป.พบ.2-57-58
E-office สพป.พบ.2-59
AMSS++
E-filing
 

การขับเคลื่อนนโยบาย
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าประสงค
กลยุทธ์
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
จุดเน้น
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมองค์ก
อำนาจหน้าที่ สพป.
 

พื้นที่บริการ
อำเภอท่ายาง
อำเภอบ้านลาด
อำเภอชะอำ
อำเภอแก่งกระจาน
 

ข้อมูลโรงเรียน(10 มิถุนายน)
ข้อมูลครู นักเรียน โรงเรียน
 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
ประชากรวัยเรียนรายตำบล
ข้อมูลพื้นฐานรายโรงเรียน
 

คู่มือ / แบบฟอร์ม / เอกสาร
แบบฟอร์ม/เอกสารต่าง ๆ
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาฯ
 

ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ติดต่อ สพป.พบ.2
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ทีมงานจัดการความรู้
กรรมการฯ ตัวชี้วัด
สังเคราะห์ฯ งาน ร.ร.
กองทุน พัฒนาครูฯ
สร้างอาคารฯ
 

คณะกรรมการ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการเขตฯ
 

บทเรียนออนไลน
บทเรียนออนไลน์ 2
ครูไทย สพป.พบ. เขต 2
 

เที่ยวเพชรบุรี
เที่ยวเพชรบุร
 

รวม Link ทั่วไป
เล่าเรื่องที่เมืองเพช
กรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาฯสภาการศึกษา
ข่าว สร.
สกสค.
ออมทรัพย์ครูเพชรบุร
ม.ราชภัฏเพชรบุร
มาตรฐาน กศ.ชาติ
ข่าว สมศ.
ระเบียบกฎหมาย
ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก
ความเคลื่อนไหว ICT
 

เพลงมาร์ช สพป.พบ.2
เนื้อเพลง
ฟังเพลง
 


ท่านเข้าเยี่ยมชมลำดับที่ 


ผู้ใช้เว็บไซต์ภายใน สพป.เพชรบุรี เขต 2
กรุณากดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F5 ทุกครั้งที่เข้าใช้ฯ


Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


เข้าใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่นประกาศนโยบายสำคัญเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ


: : ข่าวประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2559

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศจัดซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียดดังไฟล์แนบ1
รายละเอียดดังไฟล์แนบ2
รายละเอียดดังไฟล์แนบ3
14 กรกฎาคม 2559

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 3
ระดับภูมิภาค จุดการแข่งขัน
ภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันตก
ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมลองบีชชะอำ
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
12 กรกฎาคม 2559

ดาวน์โหลดเพลง จำขึ้นใจ
เพลงในนามประเทศไทย
2 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลด โปรแกรม IEP Online
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.เพชรบุรี
อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

: : ข่าววิทยฐานะ

: : ข่าวรับสมัครงาน
30 มิถุนายน 2559

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
อ่านรายละเอียด
  อ่านข่าวเพิ่มเติม

: : ภาพกิจกรรม : สพป.เพชรบุรี เขต 2ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ.
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง
อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 และ
บุคลลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ
คุณวาทินี ธีระตระกูล และคณะ
ในโอกาสรับการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตามมาตรฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่
และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. ประจำปี 2559
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:เพ็ญศรี
ข่าว:สายใจ“รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน”
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ บริเวณ สพป.เพชรบุรี เขต 2
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
กำหนดจัดงาน “รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่
ทุกโรงเรียน” มีนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รุ่นปี 59
จำนวน 56 โรงเรียน และมีโรงเรียนร่วมขยายผล
โรงเรียนคุณธรรม สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1
จำนวน 10 โรงเรียน, โรงเรียนในสังกัด สพม.10
จำนวน 2 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้
ประธานเปิดงาน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ในนาม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ มา ณ โอกาสนี้
ชมภาพกิจกรรม / รวมภาพ1 / รวมภาพ 2 /
รวมภาพ3 / รวมภาพ 4 / รวมภาพ 5 /
รวมภาพ6/
บันทึกภาพ:เพ็ญศรี:อมรฤทธิ์
ข่าว:สายใจซักซ้อมการติดตามผลการบริหารสำนักงานฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง
สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดย
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
กำหนดให้ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
รับการตรวจติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการของ สพท.ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.
จากคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.
ประธานดำเนินการซักซ้อม
นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.
เพชรบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมซักซ้อมประกอบด้วย
รอง ผอ.สพป.พบ.2, ผอ.กลุ่ม/หน่วย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ สร.
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
พร้อมด้วยคณะ และ นายวิทยา อินทร์สวัสดิ์
ผอ.ร.ร.บ้านท่าไม้รวก ให้การต้อนรับ
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี และรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย
และ สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 รอบที่ 2
ชมภาพกิจกรรม
และติดตามการ ดำเนินการฯ
ที่ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
ในช่วงบ่าย
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจวันแม่แห่งชาติ...
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 06.30 น.
ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.พบ.2
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ
ชมภาพกิจกรรมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ.
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 14.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 และ
นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.
พบ.2 พร้อมคณะ ร่วมกับ
นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผอ.ร.ร.
บ้านหนองหงษ์ และคณะครู
ให้การต้อนรับ นายกฤตชัย อรุณรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
และติดตามผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ
ชมภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด:ภาพกิจกรรม(Facebook)

:::รวม Link น่าสนใจ
นวัตกรรม:
ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ขยะโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
ผลงาน/นวัตกรรม
การจัดการขยะอย่างครบวงจรฯ
VTR ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขยะ
ของโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

:: ข่าวการศึกษา


หลักเกณฑ์ตาม ว 7 / 2558รัฐมนตรี ศธ.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ


เลขาธิการ กพฐ.


นายการุณ สกุลประดิษฐ์นโยบายสำคัญ
VTR-แนะนำ สพป.พบ.2
หลักการบริหารจัดการฯ
VTR-ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ
ประกาศสอบราคา 

ประกาศประกวดราคา
ข้อมูลสารสนเทศฯ
กิจกรรม ASEANกิจกรรมTabtet

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการ ศธ. (MOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ จ.พบ. (POC)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพป.พบ.2 (AOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)


คู่มือ กพร

มาตรฐาน สนง.เขต


 

ศูนย์จัดการความรู้ KM


Best สพป.เพชรบุรี เขต 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการแผน / รายงานผลฯ

ท่าชะบ้านแก่งโมเดล

งานที่ภาคภูมิใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032 461752 Fax. 032 437110 , 032 461752 ต่อ 204
E-Mail Address : pbi2@obec.go.th